Århus Havn - et nyt område i byen

isbjerg

Metalmagasinets seneste nummer har en temaartikel om tre fremtrædende havneområder i Danmark, hvor Fotografhuset leverede billederne om Århus Havn.

Fotografen kom op i højderne for at tage nogle af billederne, hvor han udover den flotte udsigt fik overblik over de store forandringer Århus gennemgår i disse år.

Se temaartiklen (side 24-30) og flere af Fotografhusets billeder (åbner i nyt vindue)

 (Brian Rasmussen/fotografhuset)

(Brian Rasmussen/fotografhuset)

Maersks containerterminal fylder godt på havnen i Århus. Den er dimensioneret til at kunne rumme en million containere. Det er altså mange...

 (Brian Rasmussen/fotografhuset)

Et stort og fascinerende arbejde, når nye byområder skal skabes. Foto fra maj 2014, Århus, hvor den nye kulturbygning Dokk1 kommer til at ligge. (Brian Rasmussen/fotografhuset)

Og på gadeplan er det her kanalen rundt om Urban Mediaspace på Dokk1, der arbejdes med. I dag er kanalen fyldt med vand, og Århus Å er nu åben igen efter at have været skjult under jorden i mange år.

Copyright 2023 © All Rights Reserved, Fotografhuset